Jan Mayen sikrer luftfarten

Den nye EGNOS-stasjonen på Jan Mayen er i gang og vil etter hvert bidra til en langt sikrere luftfart i nord.

Christer Aasen, Nettredaktør "Norsk Romsenter", 03.11.2008

EGNOS-utstyret er plassert i en uunselig liten hytte på Jan Mayen, men den gjør en viktig jobb.

 EGNOS-stasjonen på værharde Jan Mayen ble erklært operativ i oktober. Sammen med stasjonen på Svalbard vil de sørge for at GPS-dekningen og sikkerheten i nord blir langt bedre.

Mange vil kunne nyte godt av dette, men det er trolig luftfarten det vil gjøre mest utslag for.  

Når EGNOS-systemet og flyplassene er ferdig sertifiserte, vil systemet gjøre det mulig for både helikopterpiloter og flypiloter å lande sikkert under langt verre siktforhold enn i dag.

- Det vil bli en stor forbedring. Mange småflyplasser har i dag frisiktslanding. Skal man lande i tåke i dag, må man ha minimum 500 meter fri sikt. Med EGNOS i bruk holder det med 70 meter sikt, sier Kjell Arne Aarmo, seniorrådgiver for satellittnavigasjon ved Norsk Romsenter.

Varsler om feil

EGNOS er et system som gjør at signaler fra det amerikanske GPS-systemet kan brukes i kritiske applikasjoner. EGNOS gjør nøyaktigheten bedre og informerer om feil i posisjonsmålingene. Innen seks sekunder vil EGNOS også varsle om det er noe feil på satelittsignalene.

Tre geostasjonære satellitter og et stort nettverk av bakkebasertebaserte stasjoner sørger for å gjøre denne jobben.

Etableringen av stasjonen på Svalbard, og nå den siste på Jan Mayen, gjør at hele Norge nå får dra nytte av EGNOS. Dekningen stoppet ved Trondheim før.

Mangler landområder

Ironisk nok hjelper disse to stasjonene ikke satellittnavigasjon på Svalbard. For å kunne dekke denne delen av nordområdene måtte man ha stasjoner enda lenger nord.

Beerenberg på Jan Mayen er verdens nordligste aktive vulkan.

- Vi begynner å nærme oss taket på hvor mange stasjoner vi kan ha fordi det er mangel på land å plassere stasjonene på. Men vi jobber for å kunne få en stasjon på Bjørnøya også, sier Aarmo.

De nyetablerte EGNOS-stasjonene i nord er bygget av Norge, men EU betaler driften fremover. Det er viktig for EU å ha et fullt utbygd EGNOS-nettverk i Europa.

Systemet ble først utviklet for å bedre nøyaktigheten på den tiden da USA sendte støy på GPS-signalene. Dette er ikke relevant lenger, men for alarm og bedre flysikkerhet er EGNOS viktig.

- EGNOS vil også gi en stor sikkerhetsforbedring for helikoptere i nordsjøen. Norsk Helikopter er med på verifisering og tester, forteller Aarmo.

Koster mindre

Seksjonssjef for satellittnavigasjon ved norsk Romsenter, Steinar Thomsen, mener at vi vil få langt mer enhetlige systemer med EGNOS.

- Det kan på sikt fase ut bakkebaserte systemer, som er dyre å drive. Satellittbaserte systemer er langt mer kostnadseffektive i områder med spredt bosetning, sier han.

Neste år skal altså EGNOS-systemet sertifiseres i hele Europa. Deretter er det opp til luftfartsmyndighetene i hvert land å sertifisere hver enkelt lufthavn før systemet kan tas i bruk av pilotene.

  http://www.romsenter.no/