Jan Mayen - Activities - Ham radio JX3P

The radioamateurs on the island has a small cabin called "TIKKEBU" Usually there are only one or two amateurs on the island. JX7DFA Per-Einar Dahlen and JX3EX Terje Berg (TJ), are probably the most active operators ever.
Photo: P.E.Dahlen Photo:  P.E.Dahlen
Tikkebu, from south
Tikkebu, from north

The original name of "TIKKEBU" was "KONTIKIBU" due to the fact that the first station commander of the LORAN station, was radio operator on Thor Heyerdals KON-TIKI expedition

Information from the American Radio Relay League:
"In 1947, Amateur Radio played a critical role in the success and safety of Heyerdahl's 101-day Kon-Tiki raft expedition, which used the call sign LI2B on the amateur bands. Heyerdahl was attempting to prove that it was possible for South American tribes to have crossed the Pacific from east to west to settle the Polynesian islands. Former World War II Norwegian underground radio operator Torstein Raaby operated LI2B aboard the Kon-Tiki using tube gear powered mostly by dry batteries. LI2B kept a schedule with W1AW and other US stations during the historic voyage."

Siden 2004 har aktiviteten variert i takt med antall radioamatører i kontingentene.
Beam antennene som sees på bildene iste ned og knakk i stykker under vinterstormene. De ble reparert og satt opp igjen men ble tatt av elementene nok en gang. De har senere ikke vært satt opp. Antenner som i den senere tid har blitt brukt har vært medbrakt av den enkelte radioamatør. Sommeren 2013 ble det satt opp en Hari Windom (160-10m) av Fritz (LA4NTA). Denne antennen ble bestemt at skulle få stå der så lenge den holder.
Ole Martin Pedersen (JX9NOA) var også aktiv fra Tikkebu i perioden 2005 - 2006, med noen 1000 kontakter. Når man opererer fra Jan Mayen byttes LA ut med JX i kallesignalet, noe som er en magnet på andre radioamatører rundt om i verden.
Den mest aktive i senere tid har vært Svein Rabbevåg (JX9JKA). I hans siste periode 2012 – 2013, var han meget aktiv fra Tikkebu og fra feltstasjon på Gamlemetten, med over 106 000 kontakter rundt omkring i verden. Det var rekorden til Per-Einar Dahlen (JX7DFA) som hadde i overkant av 100 300 kontakter, som inspirerte Svein til å prøve å slå denne rekorden. Noe Svein klarte.
Under sommerkontingenten 2013, ble det avholdt radioamatør kurs for besetningen. 4 av totalt 18 personer gjennomførte kurset og avla eksamen her oppe og fikk følgende kallesignal fra NRRL; Wenche (LA3SUA), Hallvard (LA3TUA), Simen (LA3UUA) og Tomas (LA3VUA). Tre av disse reiste ned til fastlandet i oktober 2013. Den siste av disse var Hallvard (JX3TUA), anskaffet seg radioamatørutstyr og rigget seg til i Tikkebu uten å ha noen ambisjoner om å slå noen i antall kontakter. Men dog har det blitt noen fjerne og eksotiske kontakter så som Salomonøyene, Uruguay, Colombia, Brasil og Syd Afrika. Man skal ikke bruke Jan Mayen kallesignal lenge før det har blitt en anselig ”Pile up” på frekvensen.

For vinterkontingenten 2013 – 2014, ble det planlagt nytt radioamatørkurs. Det var påmeldt 5 deltagere og de startet opp så snart ”Juleflyet” hadde ankommet med kursmateriell. En måtte trekke seg fra kurset men de fire som var igjen kjørte kurs dager under kyndig ledelse av Fritz (JX4NTA). Nytt av året var at alle som gjennomførte eksamen fra og med 01.januar ville få tildelt LB kallesignal, da alle LA kallesignalene var oppbrukt. Eksamen ble avholdt i januar 2014 og i slutten av måneden ble det klart at alle fire hadde bestått og fikk tildelt følgende kallesignal; Andrè (LB3NG), Pål (LB3OG), Ragnar (LB3PG) og Erik (LB3QG). Av disse fire vil Pålog Erik være igjen på øya i de neste 6 måneder. Kanskje det blir nye kallesignaler som lyder fra Tikkebu i den kommende perioden.

Sist endret 2014-03-25